Nils Holgerssongymnasiet

Vi är rätt skola för dig som vill ha en yrkesutbildning som leder till jobb och behörighet till vidare studier.

Ni­ls Holgerssongymnasiet är belä­get precis i utkanten av centrala Skurup och mitt på den skånska landsbygden. Det finns goda kommunikations- möjligheter från närlig­gande byar och tåget från Malmö eller Ystad tar endast 25 respektive 15 minuter. För den hurtiga och motionshungriga går det att pro­menera till skolan från stationen på 20 minuter och är man mer bekväm av sig går det bussar i direkt förbindelse till skolan.

Fördelarna med Nils Holgerssongymnasiet är många. Här finns möjlighet att träna på de färdigheter man lär sig i­ direkt anslutning till skolan då skolans område förestår både ett stort skoljordbruk, kostall, svinstall och övningsområde för lastbil och anläggningsmaskiner.

Vår facebooksida

­­­­­

 ­­

På skolan arbetar vi både teoretiskt och praktiskt. Eleverna har en stor betydel­se i utvecklingsarbetet. Nils Holgers­songy­mnasiet är en gymnasieskola med bredd, vilja och möjligheter som vill att alla elever ska bli sedda och ta plats. Vi vill helt enkelt erbjuda en trivsam och inspirerande miljö där alla kan utveck­las som individer.

Vi har en hängiven, engagerad och erfaren personal som ständigt arbetar för att förbättra din och dina skolkam­raters skolgång och ger dig alla verktyg som du behöver. Under din utbildning finns möjlighet att förlägga delar av din APL utomlands.

­

Med anor från 1908

­­Nils Holgerssongymnasiet i Skurup har sin bakgrund i Skurups Lantbruksskola och fyllde 100 år 2008. Skurups lantmannaskola bildad­es 1908 och var från början en ekonomisk förening. På 70-talet fanns även en lanthushållsskola i anslutning till lantbruksskolan. Landstinget i Malmöhus län blev huvudman för skolan omkring 1970 och fram till och med 1998.

Skolan med skoljordbruk på 260 hektar såldes till Skurups kommun som då blev ägare till lokaler och mark från 1999. Skurups kommun ingick sedan början på 1990 i Sydskånska gymnasieförbundet som fick ta över inventarier, djur och personal från landstinget vid övertagandet 1999. ­

Verksamheten vid skolan drevs sedan 1999 av Sydskånska gymnasieförbundet som hyrde lokaler och mark av Skurups kommun. Skurups lantbruksskola ändrade namn till Nils Holgerssongymnasiet i januari 2004, dels på grund av att det bedrevs mer än lantbruksutbildning på skolan och dels på grund av att Nils Holgerssongymnasiet låg rätt i tiden när Skurup marknadsför sig som Nils Holgerssons hembygd.

Sedan augusti 2008 är Skurups kommun ensam huvudman för Nils Holgerssongymnasiet. Skolan har även utvecklats från lantbrukskola till en skola full av möjligheter. Två nya program har startat på skolan: Fodon- och transport samt Bygg- och anläggning. 2016 påbörjades även ett program för språkintroduktion.­

Nils Holgerssongymnasiet | Tel: 0411-53 61 30, 53 64 12 | Besök: landsvägen mot Skivarp Se karta | Post: 274 80 Skurup | nhgymnasiet@skurup.se