Lastbil

Skolverket har idag 18 mars förtydligat att undervisning på distans inte inkluderar gymnasiesärskolan.

Eleverna som går i gymnasiesärskolan uppmanas återkomma till skolans lokaler och vanligt schema from torsdag 19 mars. Mentorerna kontaktar berörda elever och vårdnadshavare.

Länken Skolverket (där beslutet står)

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19---information-till-skolor-och-forskolor/rekommenderad-distansundervisning-for-gymnasiet-och-komvux


Nils Holgerssongymnasiet, SFI och vuxenutbildningen (NHUC) går över till distansundervisning från onsdagen 18/3

Skurups kommun med Nils Holgerssongymnasiet, SFI och vuxenutbildningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och går över till distansundervisning från onsdagen 18/3.

Folkhälsomyndigheten gör fortfarande bedömningen att grundskolor och förskolor tills vidare ska hållas öppna som vanligt

Vårdnadshavare och elever på NHUC ska informeras under tisdagen.

Utifrån kursplanerna på samtliga utbildningar genomförs just nu en översyn av vilka moment som är lämpliga att genomföra via digitala lärresurser. De praktiska inslagen i utbildningarna kommer att skjutas fram i tid.

Kartläggning pågår av hur vi säkerställer att samtliga elever vid Nils Holgersson utbildningscentrum får tillgång till en undervisning som gör det möjligt att uppfylla kursmålen.

För symtomfria elever som har APL – arbetsplatsförlagt lärande – gäller tills vidare att varje arbetsplats beslutar huruvida eleven har möjlighet att fortsätta sin APL. Vid avbruten APL gäller distansundervisning.

Alla medarbetare som inte har symtom är i tjänst.

Internatet stängs och de internatelever som har APL i Skurup med omnejd men hemadress på annan ort ombeds avbryta sin APL och åka hem och påbörja distansundervisning.

För vidare info se Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/covid-19/skydda-dig-…/


­­

Rätt skola för dig! 

Vi är rätt ­skola för dig som vill ha en yrkesutbildning som leder till jobb och behörighet till vidare studier.

Här finns flera körgårdar, verkstäder att meka i, lastbilar, anläggningsmaskiner och ett stort skoljordbruk med djur. Du möter yrkeslärare som både kan sitt yrkesområde och kan lära ut. Dessutom många nya vänner med samma intresse som dig själv.

­Du kommer att upptäcka hur roligt vi har tillsammans – och att Nils Holgerssongymnasiet kan bli starten på ett givande och intressant yrke. 

En nära skola

På Nils Holgerssongymnasiet studerar tvåhundra elever i fem olika program. Det innebär att vi är en liten skola där alla känner varandra; vi äter till exempel gemensam frukost varje dag, både elever och lärare.

Skolan ligger nära Skurup, där pågatåget tar en halvtimme till Malmö. Bor du längre än sex kilometer från skolan har du rätt till Jojo-kort. Eftersom dina skolkamrater kommer från hela södra Sverige bor en stor del på skolans nyrenoverade internat.


Fokus på anställbarhet

Efter utbildning på Nils Holgerssongymnasiet är din möjlighet att få arbete stor; 90% av eleverna har anställning redan när de lämnar skolan. Det du lär dig här kan du omsätta i praktiken, direkt på en arbetsplats – det vet arbetsgivarna.

Våra värdeord

Kul på fritiden

Självklart är fritiden viktig, vad du än studerar. På Nils Holgerssongymnasiet har du mycket att välja på: vi har ett gym, du kan ägna dig åt fiske eller jakt, vi har tillgång till en fotbollsplan inomhus och du kan nyttja verkstäderna till att fixa med din egen bil, bara för att nämna några exempel.

Valet är ditt!

På Nils Holgerssongymnasiet väljer du program efter ditt intresse. Saknar du behörighet kan du gå något av Introduktionsprogrammen. Vi har dessutom en gymnasiesärskola med flera inriktningar. Du kommer att hitta din utbildning här! Det är här din framtid börjar! 


Nils Holgerssongymnasiet | Tel: 0411- 53 64 12 | Besök: Skurup 108 Se karta | Post: 274 80 Skurup | nhgymnasiet@skurup.se