Djurvård

För dig som vill arbeta med stora eller små djur, som djurskötare eller djurvårdare. På skolan finns det kor, grisar, getter och sällskapsdjur. Du kommer att få olika utbildningsintyg bland annat i lastmaskin och villkorad läkemedelsanvändning (D9). I utbildningen ingår även traktorkörkort.

Under din utbildning kommer vi göra en del studiebesök. Under din utbildning finns möjlighet att förlägga delar av din APL utomlands eller på någon av de åtta referensgårdar som skolan har knutit till sig.

Som elev får du vara med och ta ansvar för skötsel av skolans djur under skoldagar. På skolan finns kor, grisar, får, getter och sällskapsdjur.