Lantbruk

Vill du jobba med stora djur som kor eller köra traktor och skördetröska? 

Då skall du söka Naturbruksprogrammet – lantbruk vid Nils Holgerssongymnasiet. Här får du en gedigen grundutbildning inom lantbruk.  Vi erbjuder dig kurser som Hjullastare, grävmaskin och grävlastare. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som maskinförare, på en maskinstation, växtodlare eller djurskötare med produktionsdjur.

 Stora delar av utbildningen är belagd på skoljordbruket eller på arbetsplatser i regionen. Vi har ett nära samarbete med näringslivet och som elev får du från första början vara med och ta ansvar för skötsel av skolans jordbruk under skoldagar. Vårt skoljordbruk är på 300 hektar och vi har mjölkproduktion. 

Vi har åtta referensgårdar knutna till skolan där du kan förlägga din arbetsplatsförlagda utbildning (APL). Det finns även möjlighet att göra APL utomlands. 

Här får du lära dig grunderna i odling, teknik och djurskötsel. Du får förarutbildning på grävmaskiner och annat som finns på en modern maskinstation.

Den praktiska undervisningen sker till största delen på vårt eget jordbruk. Det drivs som en produktionsenhet, en växtodlingsgård med mjölkproduktion. Här odlar vi våra skånska grödor som till exempel vete, korn, råg, havre, slåttervall, raps, foderärtor, majs och sockerbetor.