Programinriktat individuellt val

IMPRO Naturbruk är inriktad mot nationella programmet naturbruk med inriktning lantbruk.

Om du har betyg i svenska, engelska eller matematik, samt fyra andra ämnen. Alternativt svenska engelska och matematik, samt tre andra ämnen kan du söka IMPRO Naturbruk.

Under utbildningstiden får du läsa yrkeskurser från naturbruksprogrammet samt de ämnen du saknar för behörighet till nationellt program. När du fått betyg i de grundskoleämnens som krävs blir du intagen på nationellt program.