Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är för de elever som saknar behörighet till nationellt program. Yrkesintroduktion är en praktisk utbildning med grundläggande yrkeskurser och kärnämnen anpassade efter elevens nivå. Det förekommer också en hel del praktik på arbetsplats i yrkesintroduktion.

Målet med Yrkesintroduktion är att bli behörig till ett nationellt program eller att planerna studierna mot anställningsbarhet.