Nils Holgerssongymnasiet
Post: 274 80 Skurup
Besök: Skurup 108 Se karta
Tel: 0411-53 64 12
nhgymnasiet@skurup.se Skurups kommuns webbplats

Information gällande studentfirande 2020 på Nils Holgerssongymnasiet

Vi kommer att göra vad vi kan för att våra elever ska få en så minnesvärd dag som möjligt. Utifrån rådande omständigheter så vill vi ge våra studenter en trevlig avslutning och har utifrån deras önskemål och gällande rekommendationer planerat deras studentdag den 5 juni.

Samling

Studenterna kommer att träffas klassvis tillsammans med sina mentorer i ett stort tält placerat mellan Cylindern och huvudbyggnaden. Här kommer eleverna serveras en tallrik med mingelmat och dricka som kommer förtäras i tältet. Här kommer även mentorerna dela ut betyg och stipendier.

Vi påminner om att vi har nolltolerans mot alkohol på skolan och beslagtar flaskor/burkar för de elever som tar med.

Utspring kommer att arrangeras i vanlig ordning på trappan till huvudingången på skolan. Vid detta tillfälle kommer varje student att ha möjlighet att ha två besökare närvarande och som föranmälts till sin mentor. Klasserna kommer att springa ut enligt följande schema;

Tider för samling och utspring

BA17 10:00 samling - utspark 10:40

FT17M och GYS16 11:30 samling - utspark 12:10

FT17T 13:00 samling - utspark 13:40 tillsammans, inte som delad grupp. 

NB17 14:30 samling - utspark 15:10


Parkering/utspringsområde

Parkeringen kommer att vara avspärrad och bemannas av personal från skolan. Inträde till skolan kommer att ske efter den föranmälda närvarolistan. Vi undanber därför att obehöriga kommer till skolan denna dag och hoppas att hänsyn tas till detta så att denna dag blir en fantastisk upplevelse för våra studenter.

Parkering av eventuella studentfordon kommer vara framför skolan för de som springer ut. Fordon som väntar får uppehålla på parkeringen framför Vuxhuset.


Folkhälsomyndighetens rekommendationer för studentfirande

”Personer som tillhör en riskgrupp bör helt avstå från att delta vid firandet, och den som uppvisar symtom på sjukdom ska stanna hemma”.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/studentfirandet-blir-smaskaligt-i-ar/

Ansvarig : Jörgen Hagefjord, Intendent jorgen.hagefjord@skurup.se

Vi hoppas att vi tillsammans kan göra denna dag så minnesvärd som möjligt, samt önska våra studenter lycka till i framtiden och med sitt kommande yrkesliv.

Hälsningar

Skolledning och personal på NHG gymnasiet