Nils Holgerssongymnasiet
Post: 274 80 Skurup
Besök: Skurup 108 Se karta
Tel: 0411-53 64 12
nhgymnasiet@skurup.se Skurups kommuns webbplats

Kärleken är fri

Kärleken är fri!

En temadag om att själv få välja sin kärlek och sitt liv. Detta året för skolans ettor.

Kärleken är fri för startade för första gången i Skurups kommun förra året. Konceptet kommer från Rädda Barnen och syftar till att synliggöra barns och ungdomars rättigheter till ett liv fritt från våld, hot och övergrepp.


Eleverna kommer att få information i klassrummet om sina rättigheter, de kommer få diskutera och göra värderingsövningar utifrån Rädda Barnens material.

  • - Det känns betydelsefullt att erbjuda det här arrangemanget i en åldersgrupp där ingen ”får” vara annorlunda, menar Marie Hellström, vår kurator.

Det kommer även arrangeras ett så kallat ”korridorshäng” där eleverna får möjlighet att diskutera vidare kring de ämnen som berörs, som hedersfrågor, barns rättigheter, #metoo, normkritik inom ämnet kärlek och sexualitet, friheten att själv välja samt ett fördomsfritt bemötande. Detta tillsammans med en mängd olika aktörer, till exempel ungdomsmottagningen, första linjen, socialtjänst, polis, fritidsgårdar och andra aktörer som kommer att ställa ut material och finnas till hands.

  • - Att lära sig om sina rättigheter är oerhört viktigt, säger fältsekreterare Hilde Pettersson. Förhoppningen är att unga får möjlighet att reflektera över sina val och var gränsen går, både inom en själv och gentemot andra.

Kärleken är fri stammar ur temadagar kring hedersrelaterat våld, men efter flera år har arrangemanget kommit att utökas till att omfatta alla kärleksrelationer som är fria att väljas, här och nu.

  • - Det kan till exempel handla om att äga rätten till sin kropp, att alla har rätt till sin kropp. Det man inte själv vill utsättas för ska man inte utsätta någon annan för.

Vill du veta mer? 
Mer information om barns och ungdomars rättigheter hittar du på:

www.dinarattigheter.se