Nils Holgerssongymnasiet
Post: 274 80 Skurup
Besök: Skurup 108 Se karta
Tel: 0411-53 64 12
nhgymnasiet@skurup.se Skurups kommuns webbplats

Skolval

Tisdagen den 4/9 genomfördes ett skolval var eleverna fick öva på demokratiska arbetsformer. Som förberedelse inför valet har eleverna bland annat fått undersöka hur respektive partis politik kommer att påverka deras framtida bransch.

Skolan har valt att genomföra ett skolval eftersom vi vill att våra elever ska öva sig på demokratiska arbetsformer och hur ett val går till. Enligt läroplanen för gymnasieskolan ska skolan vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Undervisningen ska vara saklig och allsidig och alla som verkar i skolan ska alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och läroplanen och klart ta avstånd från det som strider mot dem.

- Enligt våra styrdokument jobbar vi med vårt demokratiska uppdrag som i slutändan handlar om att ge eleverna kunskaper för att göra ett medvetet val i framtiden, säger rektor Eva Legrand.

Temadagar: ”Hur påverkas min framtida bransch?”
Själva skolvalet har förgåtts av två temadagar (28-29/8) där eleverna tillsammans med sina lärare har utgått från programmens examensmål och programmål för att diskutera och analysera hur respektive bransch kommer att påverkas och förändras om de olika partierna får mer eller mindre makt framöver. Utifrån examensmål och programmål skulle eleverna formulera frågor till partier som är representerade i kommunfullmäktige i Skurups kommun.

Eleverna har fått möjlighet att ställa sina frågor till partierna vid en strukturerad frågestund på skolan den 31/8.

Alla skolans verksamheter delaktiga
Planering och organisation av temadagar, frågestund och skolval har i samråd med rektor gjorts av en arbetsgrupp bestående av representanter från hela skolans verksamhet. I samband med skolvalet kommer gruppen att tillsammans med eleverna analysera frågestund och valresultat och jobba fram en plan kring vårt fortsatta arbeta med demokratifrågorna.


Resultatet av omröstningen

Totalt antal röstande Nils Holgerssons utbildningscentrum 157 st

Giltiga röster enligt Skolvalen 2018 år sätt att redovisning (blanka och ogiltiga röster borttagna) 145 st


Valresultat för hela Nils Holgersson utbildningscentrum (av 145 st):


Sverigedemokraterna ​ 68,9%

Socialdemokraterna 11.7%

Moderaterna 8,3%

Vänsterpartiet 4,1 %

Centern 2,8%

Miljöpartiet 2,0

KD 0,7%

Liberalerna 0,7%

Skurupspartiet 0,7%


Blanka/ogiltiga röster av 157 röstande 7,6%Gymnasiet

Antal elever 

211 

Röstfördelning

S

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

7

5,51%

C

Centerpartiet

4

3,15%

FI

Feministiskt Initiativ

0

L

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

0

KD

Kristdemokraterna

1

0,79%

MP

Miljöpartiet de gröna

3

2,36%

M

Moderaterna

8

6,3%

SD

Sverigedemokraterna

97

76,38%

V

Vänsterpartiet

6

4,72%

ÖVR

Övriga

1

0,79%


Länk: http://mucf.se/ 


Vuxenutbildningen (platsförlagd, SFI, vård- och omsorg, totalt antal elever SFI c:a 50 st samt vård- och omsorg 21 st)

Totalt antal röster 20 st

Giltiga röster 18 st

Socialdemokraterna 55,5%

Moderaterna 22,2%

Sverigedemokraterna 16,6%

Liberalerna 5,5%


Blanka/ogiltiga röster av 20 röstande 10%