Nils Holgerssongymnasiet
Post: 274 80 Skurup
Besök: Skurup 108 Se karta
Tel: 0411-53 64 12
nhgymnasiet@skurup.se Skurups kommuns webbplats

Barn- och fritidsprogrammet

Fritid och hälsa

Inriktningen fritid och hälsa ska ge kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete.

En utbildning som ska förbereda dig att arbeta inom fritid- och friskvårdssektorerna.


KURSER INOM PROGRAMMET

Program-gemensamma ämne:

Hälsopedagogik

Naturkunskap 1a2

Kommunikation

Lärande och utveckling

Människors miljöer

Pedagogiskt ledarskap

Samhällskunskap 1a2

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 

Inriktningar Fritid & Hälsa:

Fritid- och friskvårds-verksamheter

Fritids- och idrotts-kunskap

Programfördjupning:

Hälsofrämjande ledare

Aktiviteter och upplevelser

Kost och hälsa

Mental träning

Massage 1

Naturguidning 1

Aktivitetsledarskap

Entreprenörskap 

Individuellt val

Gymnasiearbete

Gymnasiegemensamma ämne:

Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Vi erbjuder dig att läsa in grundläggande högskolebehörighet på alla våra program.