Nils Holgerssongymnasiet
Post: 274 80 Skurup
Besök: Skurup 108 Se karta
Tel: 0411-53 64 12
nhgymnasiet@skurup.se Skurups kommuns webbplats

Positiva möten

Under denna vecka kommer eleverna i årskurs 1 att genomföra projektet Positiva möten.

Positiva möten är ett arbete som genomförts på skolan sedan 3 år tillbaka och är en återkommande del i skolans arbete med likabehandling och värdegrundsfrågor.

Detta innebär att eleverna på varje program planerar ett enklare moment att visa upp för elever på andra program. Alla klasser genomför sedan möten med var och en av de andra klasserna. Varje möte är två timmar långt och innebär att eleverna besöker varandras verksamheter och får prova på det moment den andra klassen planerat för dem. I varje möte finns också tid inplanerat för gemensam fika och kort reflektion kring vilka beröringspunkter som finns mellan de respektive programmen.

Syftet med detta arbete är att skapa gemenskap och ta bort upplevda barriärer mellan elever på olika program. Dessutom vill vi på detta sätt skapa förståelse för att de olika branscher som finns representerade i skolans program på olika sätt är beroende av varandra. Detta projekt blir då ett sätt att skapa förståelse för det sammanhang man som elev på Nils Holgerssongymnasiet utbildar sig för.

Projektet har under de tidigare år det genomförts varit uppskattat av såväl elever som personal. Elever som genomfört Positiva möten säger att känslan av gemenskap ökat och att de uppskattar att få se och pröva delar av undervisningen från andra program.