Nils Holgerssongymnasiet
Post: 274 80 Skurup
Besök: Skurup 108 Se karta
Tel: 0411-53 64 12
nhgymnasiet@skurup.se Skurups kommuns webbplats

Närvarorutin distansundervisning

  • Närvaro kommer att registreras i Dexter på samma sätt som vi gör här på skolan. Elev är närvarande då den följer sitt schema med uppstart och avslut samt går in och är aktiv i kursernas Classroom eller annan lärplattform utifrån schemat. 
  • Elev kan också registreras som närvarande vid lektionen om eleven lämnar in given uppgift på utsatt tid. 
  • Pedagoger registrerar närvaro senast dagen efter klockan 12.00 efter utförd lektion, då det kan säkerställas att uppgiften utförts eller ej.
  • EHT och arbetslagen följer upp närvaroregistreringen i arbetslagen varje vecka. Detta stämmer vi av i aulan under fredagens möte.