Bygg- och anläggningsprogrammet


T
ycker du det verkar spännande att spaka en gigantisk
hjullastare med arbetsvikt på närmare 20 ton?

På Bygg- och anläggnings­programmet i Skurup blir det verklighet!

På inriktningen anläggnings­fordon får du förarutbildning för grävmaskin/ grävlastare, hjullastare och teleskoplastare. Du får också lära dig vägbyggnad, ledningsbygg­nad, ballastkunskap och annat som är viktigt för den som jobbar inom anläggning. För att kunna få jobb som ma­skinförare krävs någon form av körkort, därför ingår teoretisk och praktisk utbildning för att få framföra mobila maskiner. Det medför öv­ningskörning med anläggningsfordon, mobila maskiner och personbil/minibuss i olika trafik­miljöer, samt trafikkunskap med körkortsteori som är relevant för aktuellt fordon. Som hjälp till B-körkort får du 15 körlektioner, Risk 1:an och 2:an, körkortsteori via dator. Kunskaps- och körprovet gör du på Trafikverket. Utbildningsintyg utfärdas av TYA eller BYN.

Nytt för i år är inriktningen Mark och anläggning. Du kommer att lära dig om framtidens yttre miljöer som att anlägga park och trädgård, men även olika typer av markarbeten som sten- och plattsättning och ledningsbyggnad.